-christoffergissy.com-
jacka_grön
no macho_t-shirt
no macho_kavaj
grå jacka
skjorta_rod_orange
skjorta_svartvit
vit_kavaj
rutig_rockpg
skjorta radig vit
svart_skjorta_patchwork

ETERNAL SUNSHINE IN A TAILORS MIND


HANTVERKÄRHÄRLIGT.ATTSKAPAÄRROLIGT.ÄRMANHERRSKÄDDAREKANMANLEKAMEDDEKUNSKAPERMANHAR,MANKANLEKAMEDPLAGGENOCHGÖRASKÄRNINGARMANINTETRODDEFANNS.MANKANLEKAMEDFÄRGEROCHMÖNSTER,MANKANKOMBINERAFÄRGEROCHMÖNSTERPÅALLAMÖJLIGASÄTT.MANHARALDRIGTRÅKIGT.MANTRORATTMANBARALEKERMEDTYGEROCHATTSYKLÄDERMENEGENTLIGENLEKERMANMEDMANNENSUTSEENDEOCHMEDHANSSÄTTATTSEPÅSIGSJÄLV.


GENOM ATT KLÄ SIG PÅ ETT NYTT SÄTT KAN MAN TÄNKA EN NY TANKE.