-christoffergissy.com-Vad är manlighet? Genom att klä sig på ett nytt sätt kan man tänka en ny tanke.